آیا عکس تبلیغاتی می تواند عکس پرتره , عکس خبری و غیره .. باشد؟

عکاسی همه مانند دیگر رشته ها شاخه های مختلفی دارد که عبارتند از :

عکاسی پرتره 

عکاسی هنری 

عکاسی مستند 

عکاسی  تبلیغاتی

عکاسی ورزشی 

عکاسی صنعتی 

که در این جا ما به بحث عکاسی تبلیغاتی و ویژگی ها آن می پردازیم . 

عکسی که افراد ویا یک محصول را معرفی کند و به هدف جذب و متقاعد کردن مشتری عکاسی شده  باشد عکس تبلیغاتی است .

یک عکس می تواند چندین جنبه مختلف داشته باشد برای مثال یک عکس تبلیغاتی بودن می تواند  عکس خبری باشد  یا حتی عکس هنری و عکس پرتره باشد . مانند عکس یک کودک آفریقای نحیف که یک نوشابه دستش است و لبخند می زنند این عکس می تواند تبلیغاتی باشد حتی اگر عکاس هنگام عکاسی به ارم نوشابه توجهی نداشته باشد . 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :