تاریخچه عکاسی تبلیغاتی

با ظهور هنر عکاسی ,  عکاسی تبلیغاتی هم به وجود آمد . در اوایل عکاسی با کاغذهای عکاسی ارائه می شد و به دلیل حساسیت کم این کاغذ زمان زیاد نیاز به نور دهی داشت .

در این روش سوژه باید زمان زیادی بدون هیچ حرکتی می ایستاد و این امکان برای سوژه انسانی و حیوانای غیر ممکن بود به همین دلیل کنار گذاشته شد و بهترین گزینه برای عکاسی , عکاسی از سوژه های ثابت مثل ساختمان ,  اشیا بود .و الیل عکاس تبلیغاتی که گرفته شد از دیوار خانه بود که قدم آغازین  در زمینه عکاسی تبلیغاتی بود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :