عکاسی تبلیغات یا معرفی محصول

تبلیغات معرفی محصول به مشتری است .یعنی راضی کردن مشتری برای خرید محصول معرفی شده است .در تبلیغ کالا مشتری با کاربرد محصول ,  اندازه و حجم محصول ,  نوع استفاده محصول آشنا می شود .

تبلیغات در بیشتر مواقع با اغراق همراه زیرا در تبلیغ باید کالا بهتر از چیزی که هست معرفی شود ( صرفا کالای که تبلیغ می شود نا مرغوب نیست ) 

ویژگی های عکس تبلیغاتی خوب

شناخت درست از زمانه و محیطی که عکس قرار است در آن ارائه شود 

عکاس باید با شناخت کامل از آداب و رسوم و تفکرات افراد آن منطق نسبت به  چیدمان عکس تصمیم بگیرد برای مثال دود سیگار در جوامع خاصی  نماد شیطان است ولی در جوامع دیگر شاید تعریف جز دود نداشته باشد .

روان شناسی افراد که در آن جامعه هستند

عکاسی باید قبل عکاسی باید به تحقیق بپردازد باید بدانند رنگ ها در جامعه مورده نظر چه تاثیری دارد برای یا عنصر خاصی که مردم به آن معتقد هستند.

معرفی ابعاد و ویژیگی ها کالا

عکاس باید در عکس  کل ویژگی ها کالا را ارائه  دهد .

خلاقیت در عکس تبلیغاتی

عکاس باید خلاق باشد و با خلاقیت خود در چیدمان عکس تبلیغات به تفهیم  ویژیگی کالا بپردازد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :