عکاسی فاین آرت

عکاسی فاین آرت شاخه ای هنر های زیبا است تقاوت های زیادی میان عکس فاین آرت و عکس اسنپ شات است فاین آرات بیان کننده احساسات است اما اسنپ شات لحظه ای را ثبت می کند و تمام احساسات و اتفاقات در همان زمان است اما فاین آرات به خلق لحظه های و احساسات می پردازد.

در عکس فاین آرت حتما نباید واقعیت را نشان داد و عکاس می تواند نگاه خود را به مخاطب خود نشان دهد و در خود حکایتی را داشته باشد و حتی نباید هر آنچه که آدمی به چشم خویش می بیند باشد در واقع یک عکس دقیقا نگاهی  است که عکاس خواسته تا دیده شود و دوربین آن را ثبت کرده است .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :