عکاسی ماشین

حرف عکاسی از ماشین که می شود  همه ما یاد عکس های از ماشین های مدل بالا می افتیم اما اگر شما هم ماشین مدل پایین دارید و می خواهید از آن عکس بگیرید با ما همراه شوید .

اولین مرحله تمیز کردن و پولیش کشیده ماشین است تا مرحله ویرایش عکس به آسانی بگذرد .

دومین مرحلی در عکاسی ماشین پارک ماشین است طوری باید ماشین را پارک کنیم که بهترین پس زمینه را داشته باشد .

سومین مرحله انتخاب لنز با زاوبه عریض ( لنز واید ) است 

چهارمین مرحله  گذاشتن دوربین رو حالت اتوماتیک است و دیگر نگران نوردهی  نباشید 

پنجمین مرحله انتخاب زاویه مناسب برای  گرفتن عکس از ماشن است 

ششمین مرحله  استفاده از فیلتر پولاریزه است که به شما در عکاسی ماشین بسیار کمک می کند با استفاده از فیلتر پولاریزه می توان بخوبی باز تاب تصایر روی شیشه  رامحو کرد .

آخرین مرحله گرفتن عکس از ماشین و ویرایش آن است . 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :