فوکوس در عکاسی

تکه نقطه ای (af) در عکاسی 

یکی از نکته های که عکاسان بعد از مدتی استفاده از دوربین خود متوجه می شوند کنترل دوربین است اینکه آنها دوربین را کنترل می کنند یا دوربین آنها را کنترل می کند 

ببشتر عکاسان شاتر را تا نیمه فشار می دهند و دوربین تصمیم می گیرد که کجا فوکوس کند البته در بیشتر مواقع انتخاب فوکوس دوربین درست است انتخاب دوربین برحسب موضوعی که در عکس نسبت به دیگر موضوعات برجسته تر است و دوربین با توجه به کنتراست به راحتی نقطه ی  مورد نظر را انتخاب می کند اما اگر از لنزها با عمق میدان کمتر استفاده کنید عکس های شما به شدت آسیب می ببیند .

سوژه ای که سه متر از دوربین فاصله دارد و دیافراگم دوربین را با 2.8 در 200میل متری قرار بدهید عمق میدان 3سانتی متر می شود و دامنه فوکوس شما بین 298 الی 302 سانتی متر را پوشش میدهد 

اگر فوکوس را در 4 سانتی متر عمق میدان قرار بدهید اتفاقی می افتد فوکوس روی بینی سوژه است و شما چشم ها در فوکوس نخواهید داشت .

دوربین های حرفه ای و نیم حرفه ای دکمه ای برای تنظیم حالت فوکوس دارند  که حالت های مختلف دارد .پیش فرض آن فوکوس روی تمامی نقاط است .البته شما می توانید با دکمه چهار جهت  دوربین جاهای فوکوس را جابه جا کرد و تنظیم را روی نقطه مورد نظر قرار بدهیم برای مثال وقتی شما چشم را برای فوکوس انتخاب می کنید  فقط همان نقطه فوکوس می شود . 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :