چگونگی فوکوس در عکاسی

فوکوس کجا باید باشد ؟ 

اگر شما از موجود زنده ای مانند حیوان عکاسی می کنید حتما باید فوکوس روی چشم های باشد وگرنه  عکس شما ناموافق بود و مهم ترین قانون درآن رعایت نشده . اگر سوژه کم کنتراست بهتر است روی لب های سوژه فوکوس کنید.

دکمه شاتر 

هنگام عکاسی دکمه شاتر به یک باره فشار ندهید اول نیمه فشار دهید تا روی سوژه فوکوس شود بعد دکمه را کامل فشار دهید .اگر به یکباره دکمه شاتر را فشار دهید ممکن است دوربین فرصت فوکوس کردن نداشته باشد و عکس شما فول شود .

كجا فوكوس كنيم؟ در صورتي كه از حيوانات عكاسي ميكنيد حتما بر روي چشمهاي موضوع فوكوس كنيد در غيراينصورت 90 % ارزش عكس از دست رفته است. در صورتي كه موضوع كنتراست كمي دارد بر لبه ها فوكوس كنيد.

معایب فوکوس 

حتی عکاسان حرفه ای هم ممکن است در بعضی از مواقع در فوکوس مشکل داشته باشند همان طور می دانیم سایز نقطه های اوتوفوکوس از سنسور اوتوفوکوس کوچکتر است برای مثال ممکن است سوژه شما پر کنتراست باشد و در اتوفوکوس نقطه دیگری فوکوس شود این مشکل می تواند از دوربین باشد یا حتی لنز که نیاز به کالیبر کردن دارد .

عکاسی از موضوعات متحرک با قفل فوکوس 

زمانی که شما سوژه ای دارید که در یک خط موازی در حال حرکت است می توانید با فشار دادن نیمه دکمه شاتر روی سوژه مورد نظر فوکوس کرد با حرکت سوژه دوربین نیز در همان حالت حرکت کند . 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :