عکاسی صنعتی لوازم استیل

عکاسی استیل جزء عکاسی های سخت , زمان بر  است که عکاس باید قبل از عکاسی باید آتلیه را از ورود نور ایزوله کند و هیچ نورخارجی وارد فضای آتلیه نشود .استیل براق به خاطر نوع جنسش فضای اطراف در استیل دیده می شود و عکاس باید با مهارت و دانش عکاسی و نور پردازی  خود هر تصویر در روی استیل را هنگام عکاسی از بین ببرد .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :