عکاسی صنعتی لوازم چرمی

عکاسی چرم بخاطر بافت و ناهمواری ها بسیار ریز چرم و بازتاب نور در چرم  بسیار مشکل است  عکاس باید طوری نورپردازی چرم کند که جزییات و رنگ چرم به خوبی ثبت شود .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :