عکاسی مواد غذایی

عکاسی مواد غذایی از زیر مجموعه های عکاسی تبلیغاتی است , عکاسی مواد غذایی نیز در سخت های عکاسی تبلیغات بی نسیب نبوده و جزوه شاخه های سخت عکاسی می باشد .

در عکاسی مواد غذایی زمان نقش بسزایی دارد , بهترین لحظه عکاسی از غذا لحظات اولیه بعد از طبخ است که غذا بخار دارد تازه بودن غذا باعث جذابیت  آن می شود .

عکاس باید اشراف کاملی به آشپزی و سفره آرایی و تزیین میز داشته باشد تا به نتیجه مطلوبی برسد , عکس های مواد غذایی موفق است که آنقدر وسوسه انگیز باشد تا در مخاطب احساس و گرسنگی ایجاد کنند .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :