عکس صنعتی اسباب بازی

عکاسی اسباب بازی با طیفی از کالاهای رنگی سرکار داریم که براق هستند و نور در آنها بازتاب دارد  
عکاس باید نور را کنترل کند و همین طور رنگ های اسباب بازی را زنده و خوش رنگ ثبت کند .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :