عکس صنعتی ترازو

عکاسی ترازو  جزء از آن دست عکاسی است که هنگام عکاسی نیاز به خلاقیت  دارد عکاس باید سینی ترازو را نورپردازی کند که قسمت پلاستیکی نیز با همان نورپردازی به خوبی  ثبت شود و همین طور چراغ های نمایشگر ترازو نیز باید روشن واضح ثبت شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :