عکاسی صنعتی با نور پردازی

عکاسی صنعتی با نور پردازی یکی از متد های جدید صنعت عکاسی است , عکاسی صنعتی , صنعت های کوچک و بزرگ را به صورت هنری و حرفه ای نمایش می دهد .

نورپردازی در عکاسی صنعتی تاثیر زیادی دارد که روش های مختلفی دارد.

- عکاسی صنعتی با نور سافت باکس 

- عکاسی صنعتی با بازتایش نور

- سافت باکس در زوایه 180 درجه با دروبین 

- سافت باکس در زوایه 90 درجه با دوربین 

- عکاسی صنعتی با زوایه انعکاسی در نورپردازی 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :