فیلم صنعتی و تبلیغاتی چیست؟

فیلم صنعتی و تبلیغاتی به زبان عامیانه ساخت  فیلم کسب و کار خودتان است . در فیلم صنعتی سیر تولید کالا از ورود مواد خام تا بسته بندی کالا , نشان دادن تاسیسات است . هدف شرکت ها  از فیلم صنعتی تبلیغ کیفیت و نشان دادن نقاط م ثبت و عزمت تاسیسات است .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :