نور پردازی از بافت لباس و عکاسی صنعتی لباس

در عکاسی صنعتی از پارچه و بافت آن مهترین اصل توجه به بافت پارچه است , نوع بافت پارچه حریری و ژاکت کاملا باهم مخالف است و باید در نطر داشته باشم که می خواهید از چه پارچه ای و به چه نوعی عکاسی صنعتی کنید .همان طور که در حال عکاسی از پارچه هستید باید توجه بسیاری به بافت پارچه و ثبت با وضوح آن داشته باشید 

نور بالای

برای عکاسی صنعتی از حریر باید آن را نرم و لطیف نشان دهید و بافت آن کم باشد برای این منظور باید از نور پردازی از بالا کمک بگیرید .

نور کناره ای

برای عکاسی صنعتی از بافت ژاکت یا هر نوع البسه با بافت های حجیم باید از نور کناره استفاده کرد اگر شما یک اتاق سفید دارید با یک نور می توانید از کنار پارچه ی مورد نظر بافت آن را در بیاورید 

و قتی یک نور دارید که از کنار می تابد با انعکاس نور از دیوار ها تاثیر سایه دیده و بافت پارچه نمایان می شود بافت ها باید سایه داشته باشند تا با تیره و روشن شدن آن عمق بافت در تصویر مشخص شود .

جای نور کنار به بافت و حالت آن بستگی دارد که باتغییر جای نور می توان به نتیجه مطلوب رسید .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :