دوربین جدید با دو فناوری گوشی همراه و دوربین دیجتال

این دوربین از یک مناظره دوبار عکاسی نمی کند و به طرفه منظره ای که می گیرد در اینترنت سرچ می کند و اگر عکس زیاد یا بهتری از آن در اینترنت بود  اجازه عکاسی تکراری نمی دهد .

این دوربین در حال ساخت و فعلا پروتوتایپ اولیه آن را به بازار ارائه داد ه اند .

http://realphotos.ir/administrator/files/UploadFile/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%84-1.jpg

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :