عکاسی معماری

عکاسی معماری شاخه ای از عکاسی است که با بناها و ساختمان سر و کار دارد .عکس های که از فضا  داخلی و خارجی ساختمان جهت معرفی آن گرفته می شود که مورد استفاده معماران , تاریخ شناسان , طرفدارن محیط زیست و غیر ... است   

ساختمان و بناها  با معماری و کاربرد های متفاوت توسط بشر ساخته شده است که هر کدوم به طبع شکل ها و فرم های متفاوتی است 

عکاسی از بنا و ساختمان مستلزم خلاقیت زیادی است , عکاس معماری  قبل از عکاسی با سبک و سیاق ساختمان آشنا می شود تا در نوع عکاسی کمکش کند همین طور تمام زاویه ساختمان را بازدید کند تا بهترین منطقه جغرافیا و زوایه مناسب ( تقارن , ترکیب بندی , هارمونی ) را پیدا کند 

دو فاکتور در عکاسی معماری نوع لنز و زوایه دید  و هین طور باید ثبت دقیق و باجزییات از ساختمان  در عکاسی معماری پر اهمیت است .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
امیر :
2 0
سلام
تلبلاات :
0 0
نتذتپ
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :